Kỹ năng đi phỏng vấn xin việc

03:47 |

Kỹ năng đi phỏng vấn xin việc


Kỹ năng đi phỏng vấn xin việc
Xem thêm…

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại Powerpoint

08:40 |

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại Powerpoint


Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại Powerpoint
Xem thêm…

Rèn luyện kĩ năng tính trong việc giải đề thi Hóa học

07:33 |

Rèn luyện kĩ năng tính trong việc giải đề thi Hóa học


Rèn luyện kĩ năng tính trong việc giải đề thi Hóa học
Xem thêm…

Đề thi kết thúc học phần kỹ năng giao tiếp thuyết trình HVNH

07:15 |

Đề thi kết thúc học phần kĩ năng giao tiếp thuyết trình HVNH


Đề thi kết thúc học phần kỹ năng giao tiếp thuyết trình HVNH
Xem thêm…